Omurga Tümörleri

Birincil (primer) omurga tümörleri:

Omurga içinde kemik hücrelerinin oluşturduğu tümörlerdir. İyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır.

İkincil (sekonder) omurga tümörleri:

Vücudun başka bir kısmında oluşan tümörlerin omurgaya sıçraması (metastaz) sonucu meydana gelen tümörlerdir. Sıklıkla prostat, meme, akciğer ve böbrek kanserlerinden kaynaklanır.


Belirtiler:
  • Omurganın ilgili bölgesinde oluşan gece ağrısı

  • Hareketle şiddeti artan ağrı

Vücudun başka bir kısmında oluşan tümörlerin omurgaya sıçraması (metastaz) sonucu meydana gelen tümörlerdir. Sıklıkla prostat, meme, akciğer ve böbrek kanserlerinden kaynaklanır.